Termeni si conditii

Pretul produselor

Preturile indicate in cuprinsul acestui site au un caracter informativ. Listele de preturi pot suferi modificari, fara a fi necesare notificari sau alte formalitati prealabile. Preturile finale sunt cele confirmate expres de catre responsabilii de produs din partea Leykom si indicate in mod expres in principal in contractele incheiate cu clientii, iar in subsidiar in alte acte convenite de parti.

Comenzi. Livrarea produselor

In situatia in care adresa de livrare a produselor este in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj sau Brasov: (i) daca primirea comenzii are loc in intervalul orar 8:00 – 12:00, produsele comandate ar putea fi livrate de principiu in aceeasi zi, sub rezerva confirmarii in scris a comenzii si a acestui termen de livrare de catre persoana responsabila de produs din cadrul Leykom;
Daca primirea comenzii se face dupa ora 12:00, produsele comandate vor putea fi de principiu livrate in ziua urmatoare, sub rezerva confirmarii in scris a comenzii si a acestui termen de livrare de catre persoana responsabila de produs din cadrul Leykom;

In situatia in care adresa de livrare este aferenta altor localitati decat cele indicate in paragraful precedent: (i) daca primirea comenzii se face in intervalul orar 8.00 – 13.00, produsele comandate vor putea fi de principiu livrate in termen de 24 ore de la confirmarea in scris a comenzii si a acestui termen de livrare de catre persoana responsabila de produs din cadrul Leykom;
Daca primirea comenzii se face dupa ora 13:00, produsele comandate vor putea fi de principiu livrate in interval de 48 ore de la confirmarea in scris a comenzii si a acestui termen de livrare de catre persoana responsabila de produs din cadrul Leykom;

Pentru produsele achizitionate a caror valoare depaseste individual suma de 100 Euro, transportul este, in principiu, gratuit. In cazul in care Leykom percepe costuri de transport (ex: pentru produse cu volume/dimensiuni/greutate ridicate), clientul va fi informat in prealabil de catre persoana responsabila de produs din cadrul Leykom. Pentru efectuarea trimiterilor de produse, Leykom isi rezerva dreptul de a colabora cu societati de curierat agreate.

Termenele si conditiile de livrare sunt cele convenite in mod final cu clientul si indicate in principal in contract si in subsidiar in alte documente convenite de parti.

Limitare de raspundere

In cazul defectelor de material, Leykom despagubeste clientul cu valoarea materialului in sine, nu si cu valoarea altor daune/prejudicii cauzate sau cheltuieli efectuate de client.

Leykom nu are niciun fel de raspundere in legatura cu modul in care clientul utilizeaza produsul achizitionat. Clientul are obligatia de a utiliza produsul, de a il utiliza/depozita/manipula cu respectarea intocmai a fisei tehnice (disponibila pe site sau de la departamentul comercial al Leykom), a recomandarilor producatorului produsului si/sau ale Leykom, dupa caz, a specificatiilor tehnice si in limitele legii.
Raspunderea Leykom in legatura cu produsele sale vizeaza exclusiv prejudiciul direct si efectiv cauzat, prejudiciu limitat la zece la suta din valoarea respectivului produs, daca nu este prevazut altfel in contractele incheiate cu clientii. Toate riscurile in legatura cu produsele livrate (inclusiv la riscul de transport) se transfera la client din momentul expedierii catre acesta a respectivelor produse.

Procedura de solutionare a cererilor/reclamatiilor

Orice reclamatii privind calitatea produselor se accepta numai in scris, pe adresa info@leykom,ro, in maximum 24 de ore de la receptia produselor achizitionate.
Reclamatia trebuie depusa/transmisa si in original la sediul firmei din Bulevarul Basarabiei nr. 256, in termen de trei zile lucratoare de la receptia produselor, alaturi de o mostra a produsului vizat de reclamatie, dar si de dovada efectuarii platii;
Din momentul depunerii/primirii reclamatiei la sediul sau, Leykom se obliga sa raspunda reclamantului in termen de 72 de ore, informandu-l pe acesta deciziile luate cu privire la solutionarea reclamatiei;
Nu este admisa nicio reclamatie care vizeaza produse pentru care nu au fost respectate specificatiile tehnice, fisa tehnica, recomandarile producatorului si/sau ale Leykom.

Acest site este proprietatea companiei Leykom Import Export. Continutul site-ului www.leykom.ro nu poate fi utilizat/prelucrat in niciun fel de catre terti, reprodus, modificat, transferat, publicat, afisat, transmis sau inregistrat sub nici o forma fara acordul expres, in forma scrisa al Leykom Import Export SRL.
Leykom Import Export nu isi asuma niciun fel de responsabilitate cu privire la continutul altor site-uri care ar putea fi accesate prin intermediul www.leykom.ro (site-uri furnizori, parteneri, etc)

Protejarea informatiilor confidentiale

Leykom Import Export se obliga sa protejeze confidentialitatea utilizatorilor site-ului www.leykom.ro si are obligatia de a nu transmite catre terti informatii cu caracter personal ale acestora. Compania isi rezerva dreptul de a furniza informatii de ordin general referitoare la traficul in site precum si alte informatii, insa aceste statistici nu vor contine date cu caracter personal.

Accesul la datele personale

In afara exceptiilor expuse mai sus, SC Leykom SRL nu va dezvalui informatii personale despre utilizatorii sai catre terte parti, fara a avea in prealabil acordul scris al acestora. SC Leykom SRL poate dezvalui informatii identificabile personal atunci cand legea prevede in mod expres acest lucru sau atunci cand serviciul sau informatia respectiva este necesara pentru a proteja drepturile si interesele SC Leykom SRL

arrow_upward