Termeni si conditii

Prețul produselor

Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ. Listele de prețuri pot suferi modificări, fără a fi necesare notificări sau alte formalități prealabile. Prețurile finale sunt cele confirmate expres de către responsabilii de produs din partea Leykom și indicate în mod expres în principal în contractele încheiate cu clienții, iar în subsidiar în alte acte convenite de părți.

Comenzi. Livrarea produselor

În situația în care adresa de livrare a produselor este în București, Timișoara, Iași, Cluj sau Brașov: (i) dacă primirea comenzii are loc în intervalul orar 8:00 – 12:00, produsele comandate ar putea fi livrate de principiu în aceeași zi, sub rezervă confirmării în scris a comenzii și a acestui termen de livrare de către persoană responsabilă de produs din cadrul Leykom; 
Dacă primirea comenzii se face după ora 12:00, produsele comandate vor putea fi de principiu livrate în ziua următoare, sub rezerva confirmării în scris a comenzii și a acestui termen de livrare de către persoana responsabilă de produs din cadrul Leykom;

În situația în care adresa de livrare este aferentă altor localități decât cele indicate în paragraful precedent: (i) dacă primirea comenzii se face în intervalul orar 8.00 – 13.00, produsele comandate vor putea fi de principiu livrate în termen de 24 ore de la confirmarea în scris a comenzii și a acestui termen de livrare de către persoana responsabilă de produs din cadrul Leykom;
Dacă primirea comenzii se face după ora 13:00, produsele comandate vor putea fi de principiu livrate în interval de 48 ore de la confirmarea în scris a comenzii și a acestui termen de livrare de către persoana responsabilă de produs din cadrul Leykom;

Pentru produsele achiziționate a căror valoare depășește individual suma de 100 Euro, transportul este, în principiu, gratuit. În cazul în care Leykom percepe costuri de transport (ex: pentru produse cu volume/dimensiuni/greutate ridicate), clientul va fi informat în prealabil de către persoana responsabilă de produs din cadrul Leykom. Pentru efectuarea trimiterilor de produse, Leykom își rezervă dreptul de a colabora cu societăți de curierat agreate.

Termenele și condițiile de livrare sunt cele convenite în mod final cu clientul și indicate în principal în contract și în subsidiar în alte documente convenite de părți.

Limitare de răspundere

În cazul defectelor de material, Leykom despăgubește clientul cu valoarea materialului în sine, nu și cu valoarea altor daune/prejudicii cauzate sau cheltuieli efectuate de client.

Leykom nu are niciun fel de răspundere în legătură cu modul în care clientul utilizează produsul achiziționat. Clientul are obligăția de a utiliza produsul, de a îl utiliza/depozita/manipula cu respectarea întocmai a fișei tehnice (disponibilă pe site sau de la departamentul comercial al Leykom), a recomandărilor producătorului produsului și/sau ale Leykom, după caz, a specificațiilor tehnice și în limitele legii.
Răspunderea Leykom în legătură cu produsele sale vizează exclusiv prejudiciul direct și efectiv cauzat, prejudiciu limitat la zece la sută din valoarea respectivului produs, dacă nu este prevăzut altfel în contractele încheiate cu clienții. Toate riscurile în legătură cu produsele livrate (inclusiv la riscul de transport) se transferă la client din momentul expedierii către acesta a respectivelor produse.

Procedura de soluționare a cererilor/reclamațiilor

Orice reclamații privind calitatea produselor se acceptă numai în scris, pe adresa info@leykom,ro, în maximum 24 de ore de la recepția produselor achiziționate.
Reclamația trebuie depusă/transmisă și în original la sediul firmei din Bulevarul Basarabiei nr. 256, în termen de trei zile lucrătoare de la recepția produselor, alături de o mostră a produsului vizat de reclamație, dar și de dovada efectuării plății;
Din momentul depunerii/primirii reclamației la sediul sau, Leykom se obligă să răspundă reclamantului în termen de 72 de ore, informându-l pe acesta despre deciziile luate cu privire la soluționarea reclamației;
Nu este admisă nicio reclamație care vizează produse pentru care nu au fost respectate specificațiile tehnice, fișa tehnică, recomandările producătorului și/sau ale Leykom.

Acest site este proprietatea companiei Leykom Import Export. Conținutul site-ului www.leykom.ro nu poate fi utilizat/prelucrat în niciun fel de către terți, reprodus, modificat, transferat, publicat, afișat, transmis sau înregistrat sub nici o formă fără acordul expres, în formă scrisă al Leykom Import Export SRL.
Leykom Import Export nu își asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la conținutul altor site-uri care ar putea fi accesate prin intermediul www.leykom.ro (site-uri furnizori, parteneri etc)

Protejarea informațiilor confidențiale

Leykom Import Export se obligă să protejeze confidențialitatea utilizatorilor site-ului www.leykom.ro și are obligația de a nu transmite către terți informații cu caracter personal ale acestora. Compania își rezervă dreptul de a furniza informații de ordin general referitoare la traficul în site precum și alte informații, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal.

Accesul la datele personale

În afară excepțiilor expuse mai sus, SC Leykom SRL nu va dezvălui informații personale despre utilizatorii săi către terțe părți, fără a avea în prealabil acordul scris al acestora. SC Leykom SRL poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede în mod expres acest lucru sau atunci când serviciul sau informația respectivă este necesară pentru a proteja drepturile și interesele SC Leykom SRL.