POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

1.             IDENTITATEA OPERATORULUI SI DATELE DE CONTACT

1.1.       Operatorul de date in legatura cu site-ul www.leykom.ro este societatea LEYKOM IMPORT EXPORT S.R.L., persoana juridica Romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11461/2003, avand Cod Unic de Inregistrare RO 15687957, email dpo@leykom.ro (“Operatorul” sau „Societatea”).

2.             TIPURILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE DE SOCIETATE

2.1.       Operatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.leykom.ro: numele, prenumele, orasul, adresa de email, domeniul dvs. de interes („Date Personale”);

 

3.             RESPECTAREA PRINCIPIILOR ESENTIALE

3.1.       Societatea respecta principiile generale stabilite de GDPR in baza carora se vor prelucra Datele Personale, in sensul in care Datele Personale vor fi: (a)  prelucrate in mod legal, echitabil si transparent; (b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime, iar prelucrarile ulterioare nu vor fi incompatibile cu aceste scopuri; (c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate (d) exacte si actualizate periodic; (e) pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate, pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; (f) prelucrate in conditii de securitate adecvata, existand protectie impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a determiorarii accidentale, fiind adoptate masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare (cu mentiunea ca in opinia Societatii niciun mecanisme de securizare a Datelor Personale nu este infailibile).  

 

4.             SCOPUL PRELUCRARII DATELOR 

4.1.       Societatea prelucreaza Datele Personale pentru a putea transmite catre dvs, prin email,  comunicari (sub forma de „newslettere” sau alt format de prezentare/informare) privind activitatile de promovare, publicitate si marketing desfasurate de Societate, produsele, serviciile si/sau evenimentele Societatii, dupa cum va fi cazul.

4.2.       Pentru a eficientiza relatia cu dvs., comunicarile pe care Societatea le va transmite sunt in legatura cu domeniul/domeniile dvs. de interes. Este insa posibil ca periodic sa primiti si comunicari conexe domeniului dvs. de interes si/sau informari cu caracter general din domeniul de activitate al Societatii precum si comunicari privind evenimente nespecializate la care participam si/sau pe care le organizam.

5.             TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII DATELOR

5.1.       In mod normal, Societatea prelucreaza Datele Personale mentionate mai sus in baza consimtamantului dvs., pentru scopurile specifice indicate. Dvs. puteti retrage in orice moment consimtamantul acordat potrivit procedurii indicata in cuprinsul cap. 7 din prezenta Politica de confidentialitate.

5.2.       Cu toate acestea, pot exista situatii in care prelucrarea Datelor Personale sa se realizeze de catre Societate daca se aplica cel putin una din urmatoarele conditii:

(i)          prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care dvs. sunteti parte sau atunci cand prelucrarea este necesara pentru efectuarea unor demersuri necesare incheierii unui contract;

(ii)        prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale care ii revine Operatorului;

(iii)      prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale dvs.;

(iv)      prelucrarea este necesara in scopul realizarii intereselor legitime urmarite de Operator, exceptand situatia in care prevaleaza interesele dvs., care necesita protejarea datelor cu caracter personal.

6.             PERIOADA PENTRU CARE SE PRELUCREAZA DATELE PERSONALE

7.             Datele Personale sunt prelucrate pe durata necesara indeplinirii scopurilor mentionate in prezenta Politica de Confidentialitate. Va informam ca Societatea desfasoara periodic activitati de promovare, publicitate si marketing. De asemenea, informatiile in legatura cu produsele si serviciile oferite de Societate sunt actualizate periodic, asa cum si evenimentele Societatii sunt caracterizate de recurenta. In atare conditii, Datele Personale vor fi prelucrate pe durata derularii acestor activitati periodice/recurente (subsumate scopului prelucrarii) de catre Societate, dar in orice caz pana la momentul la care dvs. va retrageti consimtamantul sau va exercitati dreptul de opozitie sau va exista un alt motiv care sa determine restrictionarea prelucrarii Datelor Personale.

8.             SURSA DATELOR PERSONALE

8.1.       Societatea va prelucra Datele Personale care au fost colectate de la dvs. sau, dupa caz, de catre terti care au obtinut acordurile necesare conform legii si/sau din surse disponibile public.

 

9.             DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE. TRANSFERUL DE DATE PERSONALE

9.1.       Datele Personale pot fi dezvaluite persoanelor abilitate din cadrul Societatii si/sau catre parteneri contractuali ai Societatii in vederea transmiterii/facilitarii comunicarilor mentionate in prezenta Politica de confidentialitate. De asemenea, este posibil ca Datele Personale ale dvs. sau doar o parte dintre acestea sa fie transmise catre societati din Grupul Societatii, pentru a va putea furniza informatii complete/solutii integrate, complementare sau mai eficiente, in beneficiul dvs.. In sensul prezentei informari, Grupul Societatii este format din Societate (avand datele mentionate mai sus) si Romanian Paper Distribution (persoana juridica Romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11461/2003, avand Cod Unic de Inregistrare RO 15687957).

9.2.       De asemenea, in situatia in care primiti informatii despre participarea la un eveniment al Societatii (ne referim aici la orice tip de eveniment la care societatea participa in orice mod si/sau care este organizat in orice fel de catre Societate) este posibil sa transmitem datele dvs. catre alte entitati (ex: alti participanti, organizatori de evenimente, autoritati publice/private etc.) in scopul bunei organizari a evenimentelor respective, pentru o buna comunicare si colaborare.

9.3.       Pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, consultanti externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale.

10.         DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI CONFORM LEGII

10.1.   Societatea prelucreaza Datele Personale cu respectarea drepturilor dvs. astfel cum acestea sunt prevazute de lege.

10.2.   Succint, aceste drepturi sunt:  

10.3.   (i) Dreptul la informare: Societatea a adoptat masurile necesare pentru a va pune la dispozitie toate informatiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile. Dvs. veti putea transmite o cerere de furnizare a informatiilor prevazute de lege, iar Societatea va da curs solicitarii dvs. intr-un termen rezonabil, respectiv in cel mult o luna de la primirea cererii. Dvs. aveti posibilitatea de a transmite cererea de furnizare a informatiilor si in format electronic, situatie in care Societatea va furniza informatiile in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care dvs. veti solicita un alt format.

10.4.   (ii) Dreptul de acces: Dvs. aveti posibilitatea de a obtine din partea Societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu Date Personale care va prives si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile prevazute de lege;

10.5.   (iii) Dreptul la rectificare: Dvs. puteti rectifica Datele Personale inexacte sau le puteti completa;

10.6.   (iv) Dreptul la stergerea datelor: Dvs. puteti obtine stergerea Datelor Personale care va privesc in cazurile prevazute de lege, printre care: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;  (b) dvs. va retrageti consimtamantul pe baza caruia a avut loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;  (c) dvs. va opuneti prelucrarii şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern aplicabil; (f) alte cazuri prevaute de lege;

10.7.   (v) Dreptul la restrictionarea prelucrarii: Dvs. puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor precum si in alte cazuri prevazute de lege;

10.8.   (vi) Dreptul de opozitie: Dvs. va puteti opune in special prelucrarii Datelor Personale care se intemeiaza pe interesul legitim al Societatii sau in alte situatii prevazute de lege;

10.9.   (vii) Dreptul la portabilitatea datelor – Dvs. puteti primi, in conditiile legii, Datele Personale care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat si puteti transmite aceste date altui operator;

10.10.    (viii) Dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere – dvs. puteti formula si depune plangere in legaturacu modalitatea de prelucrare a Datelor Personale, in conditiile legii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, fara a aducere atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare;

10.11.    (ix) Dreptul de retragere a consimtamantului: in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va produce efecte pentru viitor, prelucrarea Datelor Personale efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila. Detalii suplimentare cu privire la procedura de retragere a consimtamantului regasiti la cap. 8.

10.12.    (x) alte drepturi prevazute de lege.

 

11.         DREPTUL DVS. DE A VA RETRAGE CONSIMTAMANTUL

11.1.   In situatia in care prelucrarea Datelor Personale se bazeaza pe consimtamantul dvs., aveti dreptul de a il retrage in orice moment, utilizand o procedura simpla, gratuita. Consimtamantul poate fi retras prin click pe link-ul de dezabonare prezent in zona de subsol a fiecarui newsletter transmis de Societate sau ne puteti scrie in acest sens pe adresa de email dpo@leykom.ro sau puteti accesa sectiunea „Retragere Consimtamant si Dezabonare” de pe site-ul www.leykom.ro.

11.2.   Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

12.         FACILITAREA EXERCITARII DREPTURILOR DVS.. CONTACTAREA SOCIETATII

12.1.   Va puteti exercita drepturile mentionate la cap. 6, fie individual, fie cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, Romania si/sau prin e-mail la adresa dpo@leykom.ro si/sau telefonic la numerele disponibile pe site-ul www.leykom.ro (cu mentiunea ca Societatea va putea solicita informatii/documente suplimentare pentru a stabili identitatea dvs.).

12.2.   Societatea a desemnat si un responsabil pentru protectia datelor care poate fi contactat de catre dvs. cu privire la orice aspect ce tine de protectia Datelor Personale, prin transmiterea unei cereri la adresa de email dpo@leykom.ro.