Retur

Clientul are obligația de a prelua produsele livrate de către furnizor și de a semna actele de însoțire a produselor, respectiv aviz, factură etc. În cazul în care părțile convin că produsele vor fi livrate către o terță persoană juridică, recepția produselor va fi efectuată de către respectiva terță persoană juridică în numele și/sau pe seama clientului, dispozițiile referitoare la procedura și termenele de sesizare a eventualelor defecte/vicii descrise în acest capitol fiind deopotrivă aplicabile beneficiarului si/sau tertului.

Recepția cantitativă și calitativă (pentru defecte/vicii care pot fi descoperite la livrarea produselor) a produselor se realizează de către client la momentul preluării produselor. În situația în care clientul nu semnalează omisiuni/defecte/neconformități la momentul preluării produselor, acesta nu va mai putea ridica ulterior nicio obiecție privitoare la cantitatea produselor livrate sau la calitatea acestora (această măsură se aplica doar pentru defecte/neconformități care puteau fi sesizate la momentul predării produselor).

Clientul are obligația să verifice calitatea produselor, să semnaleze eventuale defecte/vicii care nu puteau fi sesizate la momentul predării produselor în termen de maxim 24 ore pentru cerneala (de orice tip) și respectiv 3 zile calendaristice pentru celelalte produse și totodata să ne transmită de îndata toate dovezile care atestă aceste defecte/neconformități în aceleași intervale de timp (inclusiv dar fără a se limita la fotografii, filmari etc și în mod obligatoriu mostra produsului defect). În situația în care clientul nu semnalează niciun defect/neconformitate și/sau nu transmite documentele doveditoare și/sau mostra în intervalele de timp menționate, se considera că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ.

Orice sesizare/reclamație în legătură cu Produsele va trebui sa cuprindă descrierea Produsului, codul produsului, etichetă palet și cantitatea de produse reclamată, se va formula în scris și se va transmite catre furnizor împreuna cu toate actele doveditoare/mostră conform cap. XIII, în termenele indicate mai sus.

Furnizorul va răspunde în scris clientului într-un termen de 3 zile lucrătoare din momentul transmiterii sesizării/reclamației, a actelor doveditoare și a mostrei produsului. Părțile convin că nu este admisă nicio reclamație care vizează produse pentru care nu au fost respectate specificațiile tehnice/fișa tehnică a produsului, condițiile de depozitare, recomandările noastre în legatură cu respectivul produs.

Clientul are obligația de a depozita separat produsele (sau lotul de produse reclamat) până la soluționarea reclamației. Clientul va depozita produsele în cauză cu respectarea instrucțiunilor de păstrare aferente produsului și în orice caz corespunzator cu specificul produsului astfel încât să se asigure posibilitatea verificării din partea furnizorului și sa nu apară daune suplimentare asupra acestor produse și să se previna degradarea acestora.

În situația în care clientul decide utilizarea produselor reclamate sau, indiferent de motiv, produsele nu au fost depozitate/conservate corespunzător, beneficiarul acceptă ca reclamația sa se va respinge și se va considera că produsele corespundeau din punct de vedere calitativ.