Retur

Clientul are obligatia de a prelua produsele livrate de catre Leykom si de a semna actele de insotire a Produselor, resepectiv aviz, factura etc.. In cazul in care Partile convin ca Produsele vor fi livrate catre o terta persoana juridica, receptia Produselor va fi efectuata de catre respectiva terta persoana juridica in numele si/sau pe seama clientului, dispozitiile referitoare la procedura si termenele de sesizare a eventualelor defecte/vicii descrise in acest capitol fiind deopotriva aplicabile Beneficiarului si/sau tertului.

Receptia cantitativa si calitativa (pentru defecte/vicii care pot fi descoperite la livrarea Produselor) a Produselor se realizeaza de catre client la momentul preluarii Produselor. In situatia in care clientul nu semnaleaza omisiuni/defecte/neconformitati la momentul preluarii Produselor, acesta nu va mai putea ridica ulterior nicio obiectie privitoare la cantitatea Produselor livrate sau la calitatea acestora (aceasta masura se aplica doar pentru defectele/neconformitati care puteau fi sesizate la momentul predarii Produselor).

Clientul are obligația să verifice calitatea Produselor, sa semnaleze eventuale defecte/vicii care nu puteau fi sesizate la momentul predarii Produselor in termen de maxim 24 ore pentru cerneala (de orice tip) si respectiv 3 zile calendaristice pentru celelalte Produse si totodata sa ne transmită de indata toate dovezile care atesta aceste defecte/neconformitati in aceleasi intervale de timp (inclusiv dar fara a se limita la fotografii, filmari etc si in mod obligatoriu mostra produsului defect). In situatia in care clientul nu semnaleaza niciun defect/neconformitate si/sau nu transmite documentele doveditoare si/sau mostra in intervalele de timp mentionate, se considera ca Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ.

Orice sesizare/reclamatie in legatura cu Produsele va trebui sa cuprinda descrierea Produsului, codul Produsului, eticheta palet si cantitatea de Produse reclamata, se va formula in scris si se va transmite catre Leykom impreuna cu toate actele doveditoare/mostra conform cap. XIII, in termenele indicate mai sus.

Leykom va raspunde in scris clientului intr-un termen de 3 zile lucrătoare din momentul transmiterea sesizarii/reclamatiei, a actelor doveditoare si a mostrei Produsului. Partile convin ca nu este admisă nicio reclamație care vizează Produse pentru care nu au fost respectate specificațiile tehnice/fisa tehnica a produsului, conditiile de depozitare, recomandările noastre in legatura cu respectivul produs.

Clientul are obligatia de a depozita separat produsele (sau lotul de produse reclamat) pana la solutionarea reclamatiei. Clientul va depozita produsele in cauza cu respectarea instructiunilor de pastrare aferente produsului si in orice caz corespunzator cu specificul produsului astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii din partea Leykom si astfel incat sa nu apara daune suplimentare asupra acestor produse si sa se previna degradarea acestora.

În situatia in care clientul decide utilizarea Produselor reclamate sau, indiferent de motiv, Produsele nu au fost depozitate/conservate corespunzator, Beneficiarul accepta ca reclamatia sa se va respinge si se va considera ca Produsele corespundeau din punct de vedere calitativ.